Retningslinjer dugnad

trener oppmenn dokumenter

Politiattest

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Trenere, lagledere og tillitsvalgte skal selv søke om politiattest – se vedlagte link. Det skal vedlegges en bekreftelse på formålet med attesten, ta kontakt med administrasjonen eller sportslig leder for å få en slik bekreftelse.

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/