Årets julegave til Nærbø IL - Lyse blir hovedpartner bredde

18.desember.2019
Lyse og Nærbø Idrettslag inngår langvarig samarbeid
Årets julegave til Nærbø IL - Lyse blir hovedpartner bredde
Nærbø idrettslag kan stolt presentere Lyse som ny hovedpartner for klubbens breddeavdeling. Samarbeidet starter opp 1. januar 2020, og gjelder for alle breddeidretter - fotball, håndball, ishockey, innebandy og basketball.
Nærbø IL ble stiftet i september 1923 og har siden den gang hatt stor betydning for samhold og fellesskap i bygda. Klubben
har ca 1500 aktive medlemmer hvorav omkring 1000 av dem er barn og unge, og det nye samarbeidet innebærer at alle
breddeavdelingene skal spille med Lyse-logo på drakten fra neste år av.
- Nærbø IL er en flott og solid klubb som engasjerer bredt, så nå gleder vi oss til å bli med på laget for å støtte opp
om det gode arbeidet som gjøres for klubbens barn og unge. Lyse er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland, og vi har
en tid ønsket oss en sterkere tilstedeværelse i sørfylket. At det ble Nærbø IL synes vi er veldig stas, forteller Cathrine
Suttie, sponsoransvarlig i Lyse.
Nærbø IL sitt fremste mål er legge forholdene til rette for et godt miljø, mye aktivitet - og å skape mange flere positive
opplevelser og stolte øyeblikk for alle som er direkte eller indirekte involvert i idrettslaget. Lyse blir med inn i idrettslaget
sitt 100-årsjubileum i 2023. At avtalen med Lyse har et langsiktig perspektiv, gir klubben et godt og stødig fundament på
sponsorsiden.
- Lyse er en stor regional og nasjonal aktør, og vi i Nærbø Idrettslag er stolte av at valget falt på oss. Gjennom
samarbeidet skal vi jobbe for å være gode lagspillere og ambassadører for hverandre. Konsernet og klubben står på
felles verdigrunnlag hvor samfunnsengasjement og inkludering står sentralt, så dette tror vi vil bli veldig bra, sier
markedssjef i Nærbø IL, Jonas Edland.
Nærbø IL takker Lyse for at konsernet vil være med å løfte klubbens barne- og ungdomsavdelinger, og ser
frem til et godt samarbeid med mange nye Stolte Øyeblikk.