Årsmøte 2021

20.januar.2021
Nærbø Idrettslag kaller inn til årsmøte 2021 - torsdag 25. februar kl 1800.
Årsmøte 2021
Årsmøtet avholdes i utgangspunktet i Bestaståvå, men det tas forbehold om endringer på grunn av Covid-19 restriksjoner. Eventuelle endringer kunngjøres på våre nettsider. 
Saker som skal opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 11. februar.