Årsmøte avholdes tirsdag 3. mars kl 1800

06.februar.2020
Saker til årsmøtet må være styret ihende innen tirsdag 18. februar. Sakene kan sendes på mail til helene@narboil.no
Årsmøte avholdes tirsdag 3. mars kl 1800
Fullstendig agenda og saksdokumenter kunngjøres på våre nettsider en uke før årsmøtet avholdes.