ÅRSMØTE I NÆRBØ IDRETTSLAG

22.januar.2019
Årsmøte avholdes i Ståvå i Nye Loen tirsdag 19. februar kl 1800
ÅRSMØTE I NÆRBØ IDRETTSLAG
Fullstendig saksliste og sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet avholdes. Saker som skal opp til behandling må være hovedstyret ihende innen 05. februar. Saker kan sendes på mail til helene@narboil.no