Ekstraordinært Årsmøte

12.mai.2017
Ny gren i Nærbø Idrettslag? Innebandy. Tirsdag 19. juni, kl 18:30 i Ståvå
Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Nærbø IL
Avholdes tirsdag 19. juni kl 1830 i Ståvå i Nye Loen

Saksliste:
 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
 2. VALG AV MØTELEDER
 3. VALG AV REFERENT
 4. VALG AV 2 PERSONER TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLLEN
 5. ORGANISASJONSPLAN
  - Opprettelse av ny gren i Nærbø Idrettslag - innebandy
 6. BUDSJETT 2018
  -Budsjett for innebandygruppa
 7. VALG

Last ned Saksliste (pdf)

Last ned Budsjettforslag Innebandy (pdf)