EKSTRAORDNINÆRT ÅRSMØTE

21.februar.2019
Ekstraordinært årsmøte avholdes mandag 25. mars 2019 kl 1800 på Nærbø Samfunnshus - til behandling er spørsmålet om investering i nytt ishockeyvant og videre drift av ishallen
EKSTRAORDNINÆRT ÅRSMØTE
Fullstendig saksliste og alle sakspapirer legges ut på nettsiden senest mandag 11. mars.
For å avgi stemme ved årsmøtet må en være over 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og medlemskontingent for 2019 må være betalt senest 11. mars.