Full kontroll for Alf Morten

04.mai.2017
Alf Morten Skeie er en av de mange ildsjelene i Nærbø Idrettslag. Han har vært med på det meste de siste tjue årene, blant annet som trener, oppmann, og leder for fotballen. Nå styrer han banetildelingen i Loen, og har en stor del av ansvaret for planleggingen av vinterserien.
Full kontroll for Alf Morten
– Jeg får veldig mye igjen for å være med i Nærbø IL. Dette er en møteplass og en arena med mye aktivitet og positive mennesker, og man får bidra til fellesskapet. Det er jillt, sier Alf Morten, som opprinnelig er fra Bryne, og som brukte derfor idrettslaget som en portal til å bli kjent med både voksne og unger i sin nye hjembygd.

Vil du engasjere deg i Nærbø IL? Ta kontakt! - narboil.no/kontakt

Arrangerer Norges største vinterturnering
Uten frivilligheten og dugnad stopper ethvert idrettslag opp, og Nærbø er heldig som har veldig mange «ja-mennesker» som gjør sitt for å skape aktivitet og samhold i bygda og regionen ellers.

– Det er mange som er med på mye, og det gjør det enda lettere å si «ja», når man vet at det er mange gode folk som deler på oppgavene, mener Alf Morten, som ennå er assisterende lagleder for A-laget i fotball, der hans minstemann spiller. Alf Morten er med på nesten hver trening og kamp, ordner en del praktiske ting som å tilrettelegge overganger, skaffe manglende utstyr, pumpe baller, vaske drakter, bære vann og fungerer i som en støttespiller/motivator i gruppen.

55-åringen nevner planleggingen av vinterserien – Norges største utendørs fotballturnering vinterstid – som Nærbø har arrangert hvert år siden 1986, som et eksempel på godt samarbeid i idrettslaget om å skape noe bra.

– Vi er 7-8 stykker som jobber med å få Kvia-serien på plass, og mange har lang erfaring i dette. Jeg har holdt på i 16-17 år selv, og "altmuligmann" Svein Hansen har vært med ennå lenger og er i dag koordinator for seniorgruppene og kontaktperson mot dommerkoordinator Morgan Hobberstad. "Altmuligkvinne" Gunn Iren Årsland er også uvurderlig hjelp - hun  tar seg av grovarbeidet på junior- og seniorkvinner, og er også kontaktperson med dommerkoordinatoren for dette, samt sterkt delaktig i det praktiske under sluttspill. Vi jobber sammen i et godt team for å lykkes med å skape en god serie.

Fra den startet i 1986 til og med 2004 var serien kun for mannlige seniorlag i 2., 3. og 4. divisjon, men siden den gang har den blitt stadig større, og nå aktiviserer den både jenter og gutter fra 13 år til de voksne.

Se hele oppsettet til Kvia-serien her - http://kxweb.no/portal/public/tournament/resultPage.do

Engasjerer mange
Kvia-serien går over to måneder, vanligvis fra slutten av januar til starten av april, og i 2018 er 246 lag fordelt på over 50 klubber fra Eigersund i sør til Finnøy i nord involvert.

– Turneringen har vokst voldsomt de siste årene, og det er veldig kjekt å være med på. Vi aktiviserer ungdommer og gir et styrt treningsprogram mot seriestart, samtidig som de mest ivrige og flinke får en bonus med sluttspill her i Loen. Det er en stor jobb, og Rogaland Fotballkrets får mye gratis her – de hadde ikke hatt mulighet til å arrangere dette om ikke vi gjorde det på dugnad, forteller Alf Morten, og påpeker at vinterserien også er en god inntektskilde for idrettslaget, noe han er glad for å kunne bidra til.

Kontroll på komplisert oppsett
Så mange lag fordelt på et så stort område og så mange aldersgrupper, betyr at det krever litt jobb å holde oversikten. Heldigvis har Alf Morten full kontroll på dette etter å ha vært involvert i så mange år. Grunnen til at nettopp han ble gitt denne oppgaven for så lenge siden, er enkel.

– Det var bare slik at jeg likte data, så jeg fikk jobben med å lage oppsett. Da jeg overtok var det veldig mye manuelt og komplisert arbeid, men jeg moderniserte dette og ble kjent som «hackeren». Etter hvert har vi fått tilgang til en flott turneringsportal gjennom Rogaland fotballkrets, så nå er det den som brukes, forteller Alf Morten, og viser og forklarer hvordan systemet for oppsett fungerer:

– Vi begynner arbeidet i september/oktober med gjennomgang av nye regler fra forbundet eller kretsen, innspill fra klubber og annet, før vi sender ut invitasjon til tidligere deltakende klubber og andre som kan være interessert. Lagene legger så inn nødvendig informasjon, og vi fordeler i ulike puljer basert på alder, kjønn, ferdighetsnivå og beliggenhet. Så må kampsted og -tidspunkt avtales, og dommer skaffes. Systemet gjør mye, og vi har erfaringen og kunnskapen som trengs til å ordne resten, sier Alf Morten, som også har ansvar for fordelingen av fotballbanene i Loen.

Her finner du oversikt over treningstider og kampprogram for alt i Nærbø IL - narboil.no/baner-og-haller

Mulighet for videre utvikling
Nå er vinterserien godt i gang, og det betyr at trykket letter litt hos Alf Morten.

– Størstedelen av jobben er nå gjort, men det blir litt oppfølging, mailsending og administrering. I perioden fra oktober til endt turnering blir det fort 6-700 mail, så det er litt å holde styr på. Men nå delegerer jeg mye, det er for eksempel andre som tar imot rapportering av kampresultat og får det lagt inn, og vi har en egen komité som håndterer eventuelle tvister.

Når siste finale er spilt i april, samles Alf Morten og hans samarbeidspartnere til et evalueringsmøte, der de ser på hvordan det har gått og hva som kan gjøres bedre. Han tror serien er godt satt etter 32 års historie, men sier at det ennå er muligheter for videre utvikling.

– Vi styrer litt selv hvor stor Kvia-serien kan bli, men det er absolutt rom til å vokse, det handler bare om å finne baner og dommere. For min egen del ser jeg for meg å gjøre jobben og være involvert så lenge helsen holder, men jeg tar det år for år. Jeg har allerede laget en manual og sett meg ut noen som kan ta over etter meg, så ingen trenger bekymre seg for at Kvia-serien vil forsvinne om jeg ikke gjør den jobben lenger. I Nærbø IL er det alltid noen som sier ja til å ta det videre, fastslår Alf Morten Skeie.

Les mer om Nærbø IL – www.narboil.no