INNSAMLINGSAKSJON - VI SAMLER INN BRUKTE TRENINGSKLÆR OG TRENINGSUTSTYR

28.november.2019
I samarbeid med Hå kommune samler vi inn brukte treningsklær og treningsutstyr
INNSAMLINGSAKSJON - VI SAMLER INN BRUKTE TRENINGSKLÆR OG TRENINGSUTSTYR
I samarbeid med Hå kommune starter vi en innsamling av brukt idrettsutstyr. Hå kommune har et prosjekt - "Alle med i Hå" der målet er at alle barn og unge skal få tilbud om å drive med minst en organisert aktivitet. Hå kommune sin ressursperson Sirwan Saduun jobber tett på familier som har behov for litt hjelp til å komme igang med en fritidsaktivitet. Han er også i kontakt med flere som har behov for utstyr og treningsklær. Utstyr og klær kan leveres administrasjonen så leverer vi det videre til Sirwan i Hå kommune. Vi tar imot brukte treningsklær, håndballsko, fotballsko, skøyter og utstyr ellers som det kan være behov for. Ønsker du mer informasjon om Hå kommune sitt prosjekt "Alle med i Hå" så finner du informasjon her