KVIA-Serien 2022

19.november.2021
Norges største vinterserie i fotball, 36 år 1986–2022. Påmelding innen 2. januar 2022
KVIA-Serien 2022

Antall kamper:
Hvert  lag  vil  spille  4-6  innledende  kamper  som serie  i  puljespill.   Vi  seeder puljespillet  og  tar utgangspunkt  i  lagets  ønsker  ved påmelding  (velger  nivå)  og  dette  års kretsserier for  å få  så jevnt  nivå  som  mulig  og der alle  lag og  spillere  får  utbytte  av  kampene  sine. Det  er ulikt  antall fra puljene  som går videre  til  kvartfinaler  og  sluttspill.  I  prinsippet  vil  det  si  at  i  den  toppseeda  puljen  går  de  2- 3  beste  videremot  at  i  den  laveste  bare 1. Dette og for å sikre kvaliteten på sluttspillet.
 
Puljeoppsett: 
Kampene vil gå på de respektive lags grusbaner/kunstgressbaner. Puljeoppsettet vil være klart senest 2 uker før oppstart.
 
Lag:
Gutter/jenter 13år stiller med 9’er lag, ellers i alle andre klasser spilles det 11’ver fotball.

Puljespill:
13-16 år  GUTTER  Puljespillet   starter  i  uke 5. (Fri  i  vinterferien   uke  9). Lagene  blir  innbyrdes enige  om  kamptidspunkt. Puljespill: 13-15 + 17 år JENTER Puljespillet starter i uke 5. (Fri i vinterferienuke 9). Lagene blir innbyrdes enige om kamptidspunkt. Puljespill: Junior- Senior HERRER  Puljespillet  starter  i   uke 4. Lagene  rapporterer  inn  kampdag  og  tidspunkt.  Vinterferie  i  uke 9.

Puljespill: Junior (19 år)- Senior DAMER Puljespillet starter i uke 4. Lagene rapporterer inn kampdag og tidspunkt. Vinterferie i uke 9.
Sluttspill: Ved uavgjort  i  sluttspill  spilles 2 x 5 min  ”golden goal”  ekstra omgang,eventuel straffespark. Dommere: 13-17 år: Det laget som har hjemmekampordner dommer. Hjemmelag tar utgift med dommer.  I Semifinale og Finale somgår i Loen på Nærbø blir det oppsatt dommer.
 
Dommere Junior/Senior: 
Det  settes  opp  dommer til hver kamp i 5 -7 div./ junior. Lagene delerdommerutgiftene likt både ved hjemme- og bortekampene. Møter dommer til oppsatt kamp, men ikke lag, blir hjemmelag belastet for oppmøtet. I sluttspillkampene prøves det å få oppsatt dommer-trio. Det vil bli utsendt regning når lagene er ferdige med turneringen. 

Reglement:
Det spilles etter NFFs gjeldende reglement. Gule kort strykes etter hver kamp. Røde kortmedfører minst en kamp karantene. Det blir satt opp en egen turneringsjury.

Premiering:
Som premiering blir det vandrepokal til Junior/Senior ,1. plass samt lagpokal og premie til vinnerlag A-finaler. 
13-17år får lagspokal og spillerpremie. Maks 18 spillere/ledere pr. lag premieres.
 
A-sluttspill premieres:
Vinner Finale, Junior/Senior 5-7.div. får vandrepokal samt lagspokal og  3000 kr. 13-17 år får lagspokal, 2.plass får lagspokal, 3.plass får lagspokal. 

B-sluttspill premieres:
Vinner finale får lagspokal. 2.plass får lagspokal. 
 
Resultatservice: 
Informasjon, resultater og oppdaterte tabeller finnes på tilsendt link for laget, se også etter info på www.narboil.no
 
Lagsavgift:  
13-17 år  Kr. 950, pr. lag.
Junior/Senior Kr. 1950,- pr. lag.
Faktura   (samlefaktura  pr  klubb)   blir  sendt  rett  til  klubben  merket  med  lag  etter påmelding. Påmelding er ikke åregne som mottatt
før lagsavgift er innbetalt.
 
Kontaktperson: 
Hjemmelagets kontaktperson melder inn kampresultater umiddelbart etter kamp til vårkontaktperson for gruppe,
slik at vi kan holde resultater/tabeller oppdatert på internett.

Påmelding: 
innen 02. januar 2022. Påmelding her: https://web.spoortz.no/portal/public/tournament/main.do?tournamentId=1936


Sluttspill 13-17år: 
Kvartfinaler  blir  avviklet  i  uke 10/11,  semifinaler i uke 12 i Nye Loen. Finaler spilles i uke 12/13 og 
14 i Nye Loen (Helg uke 16 reserve) (Væravhengig)                 

Sluttspill Junior/Senior: 
Kvartfinaler  blir  avviklet  i  uke 10/11, semifinaler og finale på ons-søn i uke 11/12 og ons-fre i uke 13/14 i Nye Loen 
(Væravhengig)