Nærbø idrettslag innfører et føre-var forbud for å bidra til å forhindre smitte.

15.desember.2021
Selv om retningslinjene åpner for at trening med kontakt fortsatt kan skje for enkelte alderstrinn innfører klubben et forbud mot å gjennomføre treninger med fysisk kontakt der en eller flere av spillerne på det aktuelle laget har fått påvist smitte. Dette gjelder for alle treninger/aktiviteter i Nærbø idrettslags regi.
Nærbø idrettslag innfører et føre-var forbud for å bidra til å forhindre smitte.
I denne tiden, med høyt smittetrykk særlig i vår region, mener vi i Nærbø idrettslag at dette er et nødvendig tiltak. De aller fleste av våre lag er sammensatte av personer fra ulike kohorter/skoler, og vi vil ikke bidra til å øke smittrykket nå inn mot jul.
 
Regelen gjelder fra og med i dag og i første omgang frem til nyttår.
 
Vi håper som alle andre at situasjonen snart bedrer seg og at vi kan ønske alle våre medlemmer tilbake til trening!