Nærbø IL åpner for trening i samsvar med nasjonale retningslinjer

28.desember.2021
Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Hå i dag for å få en oppdatering på anbefalinger for trening nå i romjulen, for de som iht. nasjonale retningslinjer kan gjennomføre trening (barn opp til og med ungdomsskolen).
Nærbø IL åpner for trening i samsvar med nasjonale retningslinjer
Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Hå i dag for å få en oppdatering på anbefalinger for trening nå i romjulen, for de som iht. nasjonale retningslinjer kan gjennomføre trening (barn opp til og med ungdomsskolen).
 
Det åpnes for å gjennomføre treninger, men alle trenere forplikter seg til å ha gode rutiner for å fange opp eventuelle positive tester i laget. Barn som er nærkontakter til andre smittede skal ikke komme på trening. Det skader heller ikke å ta juleferie til over nyttår, men vi lar det være opp til lagene og trenerne å avgjøre dette selv.
 
Ellers gjelder de nasjonale rådene, som gjentas her:
  • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
  • Vi anbefaler ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel kamper, cuper, turneringer eller stevner. (nytt)
  • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)
  • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, som kamper og turneringer, og andre organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for både barn og voksne. Unntaket er utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, gitt at dette er mulig innenfor arrangementregelverket. (nytt)
  • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser.
  • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
  • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.