PERMITTERINGER I NÆRBØ IDRETTSLAG

18.mars.2020
Spillere, trenere og deler av administrasjonen er permittert som følge av at alle idrettslagets aktiviteter er innstilt på ubestemt tid
PERMITTERINGER I NÆRBØ IDRETTSLAG
Nærbø Idrettslag stengte med virkning fra fredag den 13. mars 2020 hele idrettsanlegget, og
all aktivitet er som kjent innstilt.
I årsmøte avholdt den 3. mars 2020 ble det vedtatt budsjett gjeldende for 2020. Budsjettet
er offentlig tilgjengelig på våre nettsider. Vi er et stort idrettslag med betydelige
utgiftsposter, eksempelvis husleie og lønnskostnader. Som kjent har vi blant annet et
eliteserielag i håndball, og tre administrativt ansatte i 100 % stiling.
Allerede fredag den 13. mars 2020 valgte Nærbø Idrettslag å sende permitteringsvarsel til
samtlige lønnede spillere og trenere i klubben. Dette vil alene gi oss en kostnadsreduksjon
på ca 250 000 kroner per måned. I tillegg er vi i dialog om reduksjon av husleie, og ser på alle
andre kostnadsreduserende tiltak.
Styret har besluttet å permittere 50 % av administrasjonen i idrettslaget. Også dette tiltaket
vi gi betydelig kostnadsreduksjon. Ytterligere permittering vurderes fortløpende, men vi er
avhengig av å kunne være operative for å fatte nødvendige beslutninger og iverksette ulike
tiltak for å sikre likviditet når viktige inntekter nå uteblir.
For Nærbø Idrettslag er denne situasjonen like uvirkelig som for alle andre. Som idrettslag
har vi særlig vondt av alle de unge mennesker som har Nye Loen som en viktig sosial arena,
og som nå ikke har noe å gå til. Vi skal komme oss gjennom denne fasen, og ser fram til at
anlegget kan åpne igjen når det gis klarsignal for dette.

På vegne av styret
Bjarne Bekkeheien
Styreleder Nærbø Idrettslag