NÆRBØ IDRETTSLAG

Vinner på bredde og miljø. 

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Nærbø IL?
Ta kontakt på post@narboil.no eller på telefon 51 79 11 50.

Meld inn nytt medlem her:

Les mer om Norges idrettsforbunds regler om medlemsskap her

"For Alle" fondet - Medlemmer som har behov for økonomisk støtte til medlemskontingent, treningsavgift, egenandeler eller tilskudd til personlig utstyr kan søke om midler fra For Alle fondet - les mer her

​Trenings og medlemsavgifter

På årsmøtet i Nærbø IL i februar ble følgende vedtatt:
 
Medlemskontingenten i Nærbø IL for 2021 fastsettes til kr 700.
Treningsavgift kommer utenom. Her er det ulike satser for de ulike idrettene og alder. 
 
Alle medlemmer i Nærbø IL skal betale medlemskontingenten på kr 700. Den vil bli sendt ut i begynnelsen av året.
Treningsavgiften blir sendt ut når de ulike aktiviteter har sesongoppstarten.