NÆRBØ IDRETTSLAG

Vinner på bredde og miljø. 

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i Nærbø IL?
Ta kontakt på post@narboil.no eller på telefon 51 79 11 50.

Meld inn nytt medlem her:

Les mer om Norges idrettsforbunds regler om medlemsskap her

"For Alle" fondet - Medlemmer som har behov for økonomisk støtte til medlemskontingent, treningsavgift, egenandeler eller tilskudd til personlig utstyr kan søke om midler fra For Alle fondet - les mer her

​Trenings og medlemsavgifter

På årsmøtet i Nærbø IL i februar ble følgende vedtatt:
 
Medlemskontingenten i Nærbø IL for 2021 fastsettes til kr 600.
Hovedstyret har sammen med gruppene i Nærbø IL blitt enige om følgende satser for treningsavgift for 2021:
 
Treningsavgift
Håndball 6-10 år 400 kr
  11-14 år 800 kr
  15 --> 1100 kr
Fotball 6-13 år 350 kr
  14-16 år 700 kr
  17 --> 1950 kr
Ishockey Skøyteskole 600 kr
  U8 900 kr
  U10 1400 kr
  U11-13 1900 kr
  Herrer 2900 kr
  Kjelkehockey 1600 kr
Innebandy Senior 500

 
 
Alle medlemmer i Nærbø IL skal betale medlemskontingenten på kr 600. Den vil bli sendt ut i begynnelsen av året.
Treningsavgiften blir sendt ut når de ulike aktiviteter har sesongoppstarten.