#SNAKKOMDET

Gje beskjed

Opplever du noe som ikke er greit i NIL? Blir du eller noen du kjenner mobbet eller trakassert?
Gje beskjed til en du stoler på, en trener, leder eller kom direkte til oss:

Daglig leder, Einar Auestad - Tlf. 930 61 078
Nestleder hovedstyret, Silje Askvik - Tlf. 913 98 698
Barneidrettsansvarlig, Torgeir Erfjord- Tlf. 480 11 726