ÅRSMØTE 2023

03.mars.2023
ÅRSMØTE 2023
Det innkalles herved til årsmøte i Nærbø idrettslag torsdag 30.03 kl. 19:30
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være administrasjonen i hende innen 16.mars
Fullstendig saksliste blir publisert en uke før, den 23.mars!