Er du vår nye Nyttårsmarsj-general?

22.november.2023
nytt%c3%a5rsmarsj forsidebilde facebook
Vår mangeårige ansvarlige for nyttårsmarsjen har trukket seg tilbake og vi søker derfor en ny, engasjert person til å ta over.
Er du interessert? Ta kontakt med Solveig på solveig@narboil.no eller kom innom i administrasjonen og hør mer om vervet!