Bor det en fotballspiller i magen til 6-åringen din???

06.mars.2024
Bor det en fotballspiller i magen til 6-åringen din???

Fotballgruppa kaller inn til oppstartsmøte/informasjonsmøte for foreldre/foresatt-gruppa til barn født 2018!

Hvor: Ståvå hos Nærbø Idrettslag
Når: Onsdag 20.mars klokken 20:00