Idrettsglede for alle! #STOPP rasismen

02.desember.2020
Norsk idrett sier #STOPP til alle former for diskriminering.
Idrettsglede for alle! #STOPP rasismen
Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og vårt mål er å arbeide for at alle mennesker skal få mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov - uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål. Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene.
Vi står sammen med resten av norsk idrett når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.