Nyhetsbrev fra Nærbø idrettslag - februar 2023

07.februar.2023
I år fyller Nærbø idrettslag 100 år. Vi har justert logoen for å markere dette, og ser frem til et år med flere spennende overraskelser i vente.
Nyhetsbrev fra Nærbø idrettslag - februar 2023
Vi startet året med omdøping av Nye Loen til Sparebanken Vest Arena, og er veldig fornøyd med at Sparebanken Vest som viktig støttespiller har valgt å tegne arenaavtale med idrettslaget.
Det er også svært gledelig at vi er ubeseiret i Rema 1000-ligaen i Sparebanken Vest Arena!
 
Idrettslaget takker Bergliot Erås med 12 års fantastisk innsats, og ønsker henne lykke til videre. Vi er samtidig veldig fornøyde med signeringen av Solveig Jåstad som ny medarbeider i administrasjonen. Hun vil få særlig ansvar for privatmarked, hjemmeside, SoME, billettsalg og kontakt med Norsk topphåndball/EHF i forhold til klubbens elitesatsing. Solveig starter opp senest 1. mai. Daglig leder er også på vei tilbake i full stilling og vi ser frem til å bli fulltallige i administrasjonen, og flytte hjem igjen til rehabiliterte lokaler i Sparebanken Vest Arena.
 
Det arbeides for fullt med budsjettet for 2023. Markedsavdelingen har lagt ned en fantastisk innsats og løftet sponsorinntektene betydelig for 2022. Samlet sett hadde vi inntekter som ser ut til å lande på ca 25 MNOK i fjor, noe som er langt over alle tidligere år. Samtidig fikk vi noen uforutsette kostnader, og totalt sett vil idrettslaget få et negativt resultat for 2022. Vi forventer at dette vil være lavere enn summen av positive resultat i covid-årene for 2020-2021. Vi har derfor klart oss gjennom covid-tiden på en grei måte, uten større frafall av medlemmer og uten reduksjon av aktivitetstilbud – med unntak av en periode uten is høsten 2022. Dette gir grunn til å se optimistisk på de neste 100 år.
 
Vi er for tiden i dialog med representanter for ishockey-gruppa som vurderer å etablere egen ishockeyklubb utenfor idrettslaget, som i så fall går inn som ordinær leietaker i Nye Loen AS sitt anlegg. Styret og administrasjonen har stilt seg positive til dette, og vi håper på ha en avklaring frem til årsmøtet i mars.
 
Ny Fotballhall har fått rammetillatelse og oppstart for prosjektet kommer opp som egen sak på årsmøtet. Jan Gunnar Eide er ny hovedtrener for A-laget fotball, og vi synes at dette er en spennende signering. Idrettslaget takker Lars Gaute Bø for god innsats som trener for A-laget de senere år.
 
Det blir også endringer i styret fra kommende årsmøte. Styreleder Bjarne Bekkeheien orienterte ved forrige valg om at han gikk inn i sitt siste år som styreleder, og vil overrekke stafettpinnen til ny styreleder. Bjarne har da vært styreleder i 5 år, og takkes av på årsmøtet.
 
Vi minner også om Venners vennersfest i Nærbø idrettslag den 10. mars 2023.
Kjøp billetter ut denne uka til kun kr. 200,- Earlybird tilbudet varer tom helga, etter dette økes prisen til kr. 250,-
https://narbo.woow.no/?fbclid=IwAR2JuXEkBOUg0kZ1VMpxNJ0EfAr8jCBafofwlU_3j8RsdxuJ7g9QYKny9Sw#!/home
 
Nærbø idrettslag oppfordrer alle medlemmer til å komme på årsmøte torsdag 30. mars. Saksliste og årsmøtedokumenter legges ut 14 dager i forveien.

Med vennlig hilsen 
Styre og administrasjonen i Nærbø idrettslag
 
171ccb75-0b9d-44e4-8dec-d32058b871c6