Pengegave fra Sparebankstiftelsen SR-bank Jæren

02.juni.2023
Pengegave fra Sparebankstiftelsen SR-bank Jæren
Tusen takk til Sparebank 1 stiftelsen for flotte gaver!
Denne gangen fikk vi 50 000 kr til vårt inkluderingsfond.Det kommer godt med i vårt arbeid
med å hjelpe de familier som strever med å betale.
I tillegg fikk vi 100 000 kr som skal brukes til basis utstyr for alle gruppene i klubben.