Pressemelding/Infotekst fra Nærbø IL 21.12.2023

21.desember.2023
Pressemelding/Infotekst fra Nærbø IL 21.12.2023
Vi viser til saken om Fredrik Ruud og Nærbø Idrettslag i Stavanger Aftenblad den 22.11.2023. Styret og Arbeidsutvalget i Nærbø Idrettslag har tatt varselet fra Fredrik Ruud på alvor, og har håndtert saken deretter. Det har blitt stilt spørsmål vedrørende habiliteten til personer i Arbeidsutvalget. Dette spørsmålet er blitt juridisk vurdert av advokat og alle i AU er habile i saken. Nærbø Idrettslag ble oppfordret til å søke bistand hos Håndballforbundet og det ble gjort, i tillegg til å rådføre oss med Norges Idrettsforbund. Saken er nå ferdigbehandlet. I Nærbø Idrettslag oppfordrer vi alltid til å si ifra når ting ikke er greit og vi skal fremover fortsette å arbeide for en god og inkluderende kultur, der ingen skal bli utsatt for mobbing eller trakassering.   
 
 
Vennlig hilsen
 
Arbeidsutvalget
Nærbø Idrettslag