Rekkefølgekrav iforbindelse med fotballhall

13.mai.2024
Rekkefølgekrav iforbindelse med fotballhall
Rekkefølgekrav, hva er det?
Forrige uke startet arbeidet med rekkefølgekrav i området rundt Kulturtorget. Rekkefølgekrav er pålegg fra kommunen om tiltak som må gjøres for å få bygge- eller brukstillatelse, og måtte gjøres uansett hvilke byggeprosjekt som skulle realiseres i Loen. Fotballhallen var det første prosjektet som ble satt i gang etter at nye rekkefølgekrav forelå, og utløste dermed behov for å imøtekomme kravene, som bl.a. er knytt til vann og avløp, trafikkforhold og parkering. 

Kommunen har vært behjelpelige, og har tatt på seg å utøre noen av oppgavene i forbindelse med annet arbeid som blir gjort i området. Noen av arbeidet skal utføres så nært trafikkert vei at det trengs spesiell kompetanse for å ha lov til å utføre det. Det resterende arbeidet har komitéen for fotballhallen tatt på seg å organisere parallellt med at fotballhallen blir reist. At arbeidet blir gjort nå kommer fremtidige byggeprosjekter til gode.
​​​​​​
Det vedlagte bildet viser omfanget av rekkefølgekravene. I tillegg til det som viser på bildet skal det gjøres et omfattende arbeid med vann- og avløp under det skisserte området.