NÆRBØ IDRETTSLAG

Vinner på bredde og miljø. 

Kiosk arbeidsoppgaver

Kioskutvalget

Kioskansvarlige:
            Oddveig J. Jensen:        934 94 401
            Siv Cederstrøm:             986 73 988
            Åse Marie N. Høyland:   936 68 845
            Torill Utbjoa Søyland:    413 36 932