NÆRBØ IDRETTSLAG

Vinner på bredde og miljø. 

Retningslinjer dugnad

trener oppmenn dokumenter

Politiattest

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Trenere, lagledere og tillitsvalgte skal selv søke om politiattest – se vedlagte link. Det skal vedlegges en bekreftelse på formålet med attesten, ta kontakt med administrasjonen eller sportslig leder for å få en slik bekreftelse.

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/