Stian_Skarb%C3%B8vik

Sportslig leder

Navn:
Stian Skarbovik

Telefon: 930 37 505
Epost: lederhockey@narboil.no

Hockey

Passer hockey for meg?

  • Ishockey er en stadig voksende idrett som passer for ALLE!
  • Unge, voksne, jenter, gutter, menn, damer, funksjonshemmede og funksjonsfriske kan alle spille ishockey.
  • En blir aldri for gammel til å lære å gå på skøyter. I Nærbø Farmers har vi egen skøyteopplæring for voksne.
  • Skøyting krever mer kontuinitet enn mange andre idretter, men mestringsfølelsen blir større for hver gang man entrer isen.
  • Ishockey er trolig den idrett som er best når det gjelder utvikling av motorikk og koordinasjon. 
Vi har 2 semester - Høst og vårsemester.
En kan få låne skøyter, hjelm og hockeyutstyr av oss til å begynne med.
På de minste barna, vil vi likevel anbefale varmedress og vanntett hansker. 

Is hockey something for me?

  • Ice hockey is an ever-growing sport suitable for EVERYONE!
  • Teenagers, adults, girls, boys, men, women, physical impairment and able-bodied players can all play ice hockey.
  • One is never too old to learn to skate. In Nærbø Farmers we have our own skating training for adults.
  • Skating requires more continuity than many other sports, but the feeling of achievement is greater every time you enter the ice.
  • Ice hockey is probably the sport that is best when it comes to developing motor skills and coordination.

 

We have 2 semesters - Autumn and spring semester.
You can borrow skates, helmets and hockey equipment from us to begin with.
For the youngest children, we would still recommend a warm suit and waterproof gloves.

En kan få låne skøyter, hjelm og hockeyutstyr av oss til å begynne med.
På de minste barna, vil vi likevel anbefale varmedress og vanntett hansker. 

Skøyting krever mer kontinuitet enn mange idretter, men mestringsfølelse blir større for hver dag.
Vi er nok også den sporten som er best når det gjelder motorikk og koordinasjon.

Velkommen!You can borrow skates, helmets and hockey equipment from us to begin with.
For the youngest children, we would still recommend a warm suit and waterproof gloves.

Skating requires more continuity than many sports, but the feeling of mastery grows with each passing day.
We are probably also the sport that is best when it comes to motor skills and coordination.

Welcome! 
4 til 12 år Skøyte - og hockeyskole
6 til 17 år Aldersbestemte lag (U-lag)
13 til 17 år Hockeyskolen for ungdom 
4 år oppover  Para ishockey
+18  Skøytekurs til voksne
+18 Hockey skolen for voksne
+16 3. divisjon Elite
+18  Old Boys (seniorhockey)


Alle er velkommen til Nærbø Farmers!

Vi er en ung ishockey klubb som er i vekst og her er alle velkommen. Dere trenger ingen skøyteerfaring for å starte hos oss
Har dere litt eller mye erfaring fra før så finner vi nivået som passer for deg.


For mer informasjon:

Facebook: Nærbø Farmers. 
Instagram: nfarmers
 

Everyone is welcome to Nærbø Farmers!

We are a young ice hockey club that is growing and here everyone is welcome.
You do not need any skating experience to start with us
If you have a little or a lot of experience from before, we will find the level that suits you.

For more information:

Facebook: Nærbø Farmers.
Instagram: nfarmers