Søndager : 12:00 - 16:00
Pris er kr 50, - pr deltaker (kr. 200, - for familier på 5)

Velkommen!  

Publikumsskøyting